Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Potrebné doklady:
• originál cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu)
  úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,
• matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej
  pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované
  alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille),
• platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
• ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list
  rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky - ová a
  pod.

Pozn.: Vzory zápisov je možné použiť na predbežné zhromažďovanie údajov. Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

Odporúčanie:
Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky, alebo elektronickou poštou.

Upozornenie: doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka.

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Pozn.: Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.
 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka