Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie - detské ihrisko - stavebné práce - zrušené dňa 02.07.2019

Výzva na predkladanie ponúk ,,Sanácia miest s nelegálne umiestnením odpadom v obci Ožďany,,

Výzva na predkladanie ponúk ,,Sanácia miest s nelegálne umiestnením odpadom v obci Ožďany,,

Výzva na predloženie ponuky

     Obec Ožďany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

  "Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Ožďany"

Zverejnenie výzvy na web stránke verejného obstarávateľa: od 16.10.2018


 

Výzva na súťaž

Starosta Obce Ožďany

dňa 13.12.2016 vyhlasuje výzvu

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre obec Ožďany, kanalizácia, DSP.

Ukončenie predkladania ponúk je 23.12.2016.

 


 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Starosta Obce Ožďany

dňa 18.11.2016 vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na výstavbu nájomných bytov z vlastných finančných prostriedkov navrhovateľa a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude budúci prevod vlastníckeho práva k stavbe, v ktorej budú nájomné byty umiestnené z navrhovateľa ako budúceho predávajúceho v prospech Obce Ožďany ako budúceho kupujúceho.

Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 05.12.2016 o 12:00 hod.

 

 


 

Výzva na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska s názvom –
„Nadstavba MŠ – rozšírenie kapacít MŠ Ožďany“

Obec Ožďany

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska s názvom –                

„Nadstavba MŠ – rozšírenie kapacít MŠ  Ožďany“

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, zverejnenej  vo Vestníku VO https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/301540 a  v súťažných podkladoch zverejnených na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/sprava_profilov/-/psprava/zdokumenty/5237/152119,  ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky obce resp.  z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk - oddiel I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a e-mailový kontakt.


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby „Projektová dokumentácia na prestavbu budovy školy v Obci Ožďany"

Zverejnenie výzvy na web stránke verejného obstarávateľa: od 19.02.2014 do 25.02.2014


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby „Projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične v Obci Ožďany“

Zverejnenie výzvy na web stránke verejného obstarávateľa: od 19.02.2014 do 25.02.2014


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky ,,Komplexné služby pre nakladanie s komunálnym odpadom v obci"

Zverejnenie výzvy na web stránke verejného obstarávateľa: od 11.11.2013 - 15.11.2013


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka