Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

M A S Á ŽVytlačiť
 

Dňa 23.05.2018 (streda) sa v zasadačke obecného úradu Ožďany uskutoční klasická masáž chrbta, šije a drieku. Prihlásiť sa môžete na  telefónnom čísle: 047/56 94 646 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.,alebo osobne v kancelári TSP (oproti pošty). Cena základnej masáže: 5 €/30 min. Masáž bude prebiehať od 9:00 do 15:00 hod. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa a upresniť čas masáže. Masáž budú vykonávať dvaja kvalifikovaní maséri.


 
 

Najbližší vývoz TKOVytlačiť
 

Najbližší vývoz TKO bude dňa 24.05.2018


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na Čiernej Lúke dňa 24.05.2018 od 7:30 hod. do 16:30 hod.Vytlačiť
 

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. bude obmedzená distribúcia elektriny na týchto odberných miestach:
24ZSS5064911000K Ožďany - Čierna Lúka 432
24ZSS5064920000J Ožďany - Čierna Lúka 439
24ZSS50649220009 Ožďany - Čierna Lúka440
24ZSS50649230004 Ožďany - Čierna Lúka 441
24ZSS506492400AG Ožďany - Čierna Lúka 442
24ZSS50649500001 Ožďany - Čierna Lúka 528
24ZSS5064954000I Ožďany - Čierna Lúka 579
24ZSS5304537000U Ožďany - Čierna Lúka 629
24ZSS5305804000Y Ožďany - Čierna Lúka 657
24ZSS5305216000N Ožďany - Čierna Lúka 660
24ZSS5306577000R Ožďany - Čierna Lúka 662
24ZSS5306196000B Ožďany - Čierna Lúka 3950
24ZSS4514041000Y Ožďany - Ožďany

 


 


 
 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci OžďanyVytlačiť
 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci Ožďany

Termín zberu: 30.05.2018 (streda)

Zberové miesta:

- Pred obecným úradom: 13.00 - 13.20
- Pred predajňou potravín L. Kišpatko: 13.25 - 13.45
- Babin Most č. 403, pred bytovým domom: 13.55 - 14.15
- Mlynárka, stanovište zberných nádob na KO: 14.20 - 14.40
- Čierna Lúka, pred kaplnkou: 14.45 - 15.05

Informácie:
Obec Ožďany                                                                                         DETOX s.r.o.
047/ 56 94 146, 0902 908 443                                                               048/ 471 25 11


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

Podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v Ožďanoch a Tehlovni sa uskutoční 31.5.2018 od 15.00 hod.


 
 

Oždianske serpentíny 2018Vytlačiť
 

Obec Ožďany a Autoklub Slovakia BABA zastúpená Jánom Lachkým Vás srdečne pozývajú na preteky automobilov do vrchu pod názvom
 ,,Oždianske serprentíny 2018"
v termíne  09.06.2018 - 10.06.2018, ktoré sú súčasťou seriálov:

- Majstrovstvá Slovenskej republiky v pretekoch historických automobilov do vrchu MSR PAV HA
- Majstrovstvá Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu MSR
- Slovenský kopcový pohár SKP
- Slovenská trofej pretekov automobilov do vrchu pravidelnosti ST PAV HP


 
 

Oždiansky guláš 2018Vytlačiť
 

S finančnou podporou  Banskobystrického samosprávneho kraja Vás   srdečne pozývame na IX. ročník akcie "Oždiansky guláš", ktorý sa bude konať dňa
28.07.2018.


 
 

Nabližší vývoz plastovVytlačiť
 

Najbližší vývoz plastov bude dňa 22.06.2018.


 
 

UPOZORNENIE!Vytlačiť
 

Obec Ožďany upozorňuje občanov na prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Ožďany.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.


 
 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci OžďanyVytlačiť
 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ožďany - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie


 
 

Pohrebné služby VALEOVytlačiť
 

VALEO NON-STOP SLUŽBY 24 HODÍN DENNE 7 DNÍ V TÝŽDNI telefón: 0903 489 493

Súbor na stiahnutie Valeo.pdf Valeo.pdf (181.7 kB)

 
 

Pohrebné služby MsPS PoltárVytlačiť
 

MsPS Poltár Vám oznamuje, že poskytuje 24 hodín denne "Pohrebné Služby"

Pohotovostní vodiči:
Vladimír KUVIK - mob.: 0907 255 696
Patrik PIVKA - mob.:     0903 922 264
                                          0918 308 265


 


 
 

Pohrebné služby ANUBISVytlačiť
 

NON-STOP SLUŽBY 24 HODÍN DENNE 7 DNÍ V TÝŽDNI telefón: 0949 177 077


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!! Vytlačiť
 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

Prerokovať v orgánoch obce v čo najbližšom čase úlohy z dôvodu predpokladaného príchodu suchého počasia a potenciálne riziko vypaľovania trávnatých porastov.

Vykonať prostredníctvom preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona o ochrane pred požiarmi v subjektoch, u fyzických osôb - podnikateľov, ktorí obhospodarujú lesný fond a pôdny fond (SHR), kde OR HaZZ v Rimavskej Sobote nevykonáva ŠPD.

Aktivizovať členov a preveriť akcieschopnosť DHZO, ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie  zásahovej  činnosti  v  súlade s ustanoveniami Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť v jednotlivých katastroch obcí, poskytnúť súčinnosť mestskej alebo obecnej polície (príp. členov komisií ochrany verejného poriadku) pri hliadkovacej činnosti v jarnom období počas suchého počasia. Žiadame Vás o zaslanie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti prostredníctvom Vašich vlastných hliadok (najlepšie formou krátkeho e-mailu – predovšetkým lokalitu a čas hliadkovania), aby nebolo hliadkovanie vykonávané duplicitne aj zo strany OR HaZZ v Rimavskej Sobote.

Touto cestou žiadame starostov obcí, aby porušenia záväzných právnych predpisov právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a fyzickými osobami oznamovali buď okamžite na OR PZ, resp. následne na OR HaZZ, pričom OR HaZZ následne začne objasňovanie vo veci spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi.

Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno – výchovnú propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov, fauny a flóry pred požiarmi.

Starosta obce, alebo ním poverená osoba v prípade vzniku požiaru operatívne bez omeškania vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov, prípadne členov DHZO k vykonaniu zásahu za účelom lokalizovania a likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

V prípade, že OR HaZZ v Rimavskej Sobote vyhlási čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, o tomto skutku bude v čo najkratšom časovom intervale upovedomená každá obec okresu obvyklým spôsobom (v elektronickej podobe, v regionálnych novinách). Obec je povinná predmetnú skutočnosť vyhlásiť miestnym rozhlasom a vyvesiť na úradnú tabuľu obce.

Priloženú rozhlasovú reláciu odvysielať za účelom zvyšovania právneho povedomia občanov, umiestniť na vývesných tabuliach obcí, prípadne na webových stránkach obce a poskytnúť informácie všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti (školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a pod.)

V prílohe sa nachádzajúci plagát umiestniť na vývesných tabuliach obcí. (v prípade možností zväčšiť).

 

 


 
 

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka