Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

 

Vybavuje: Mgr. Danica Dávidová
Kontakt: 047/56 94 146, 0902 908 442

e-mail: danica.davidova@obecozdany.sk

 

Obec Ožďany – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu okrem obce Ožďany patria aj obce Dolné Zahorany, Husiná, Kružno. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Ožďanoch.

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.Matričný úrad:
a) vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
b) vedie index zápisov do matričných kníh,
c) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe   
    verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
d) zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe
    verejných listín,
e) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
f)  plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
g) pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
h) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej 
    spoločnosti,
i)  povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo 
    ktoromkoľvek inom mieste,
j)  povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený
    život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
k) posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na
    uzavretie manželstva,
l)  prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a
    vydáva o tom potvrdenie,
m) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma
    súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
n)  podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom 
     záznam do matriky,
o)  podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
p)  podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na
     mene alebo priezvisku,
q)  prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa
     medzinárodných zmlúv,
r)   pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných
     kníh za uplynulý rok,
s)   vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
t)   plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o osobnom stave
     príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
u)  zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka