Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity DHZ

Súťaže 2013

 

Dňa 28.09.2013 sme sa zúčastnili súťaže "O pohár starostu v obci Gemerská Ves", ktorá vlastne ukončila sezónu 2013. Naši chalani sa umiestnili na peknom 6. z 15- tich mužstiev a naše ženy na 1. mieste zo 7 zúčastnených. Tak si myslím, že lepšie ukončenie sme ani nemohli očakávať. Chcem sa poďakovať hlavne pánovi starostovi za jeho pomoc a ochotu , bez ktorej by to určite nešlo. Všetkým oždianskym hasičkám, ktoré tento rok - si dovolím tvrdiť - že prepisujú históriu DHZ v Ožďanoch a zaslúžene dostali v hasičskom športe prezývku „objav roka“. Samozrejme aj našim chalanom patrí poďakovanie, ktorí robia veľmi dobré meno v hasičskom športe našej obci, čo potvrdili aj na Gemerskom pohári, kde boli vyhlásení za 4. najlepšie mužstvo z okresov Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca. A v neposlednom rade ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a svojou prítomnosťou povzbudzujú.
Ešte raz vďaka za skvelý rok 2013!

 


                                                                                     Kalina Gabriel v. r.
                                                                                       Velitel Dhz
 

 

Hasičská súťaž - Gemerská Ves 2013

/hasicska-sutaz-gemerska-ves-2013.html


Hasičská súťaž - Kružno 2013

/hasicska-sutaz-kruzno-2013.html


Hasičská súťaž - Plešivec 2013

/hasicska-sutaz-plesivec-2013.html


Hasičská súťaž - nočná súťaž Rimavské Brezovo 2013

/hasicska-sutaz-nocna-sutaz-rimavske-brezovo-2013.html


Hasičská súťaž - okresné kolo Čerenčany 2013

/hasicska-sutaz-okresne-kolo-cerencany-2013.html


Plameň 2013

/plamen-2013.html

 

Hasičská súťaž - obvodná súťaž Ožďany 2013

/hasicska-sutaz-obvodna-sutaz-ozdany-2013.html


 

Súťaže 2012

Nočná hasičská súťaž v Rimavskom Brezove

Dňa 16.06.2012 sa členovia DHZ zúčastnili nočnej hasičskej súťaže v Rim.Brezove. Súťaž začínala o 22.00 hod. Účasť bola hojná až 17 súťažných družstiev, z toho bolo 5 ženských. Len naše družstvo nemalo športový motor, čo značí,  že úroveň bola vysoká. Aj napriek tomu sme skončili na peknom desiatom mieste. Členovia DHZ touto cestou ďakujú p. starostovi,  že umožnil výjazd na súťaž a za jeho osobnú podporu.
Zároveň poďakovanie patrí všetkým Ožďanským fanúšikom,  že prišli podporiť a to si veľmi ceníme,pretože donedávna sme ešte žiadnych fanúšikov nemali.

Veliteľ DHZ Kalina Gabriel v.r.
 

Obvodné kolo Rimavské Janovce

Dňa 19.05.2012 sa zas naši hasiči zúčastnili obvodového kola v Rimavských Janovciach s dvoma družstvami a obsadili štvrté a šieste miesto.Ťažké srdce máme na sčítaciu komisiu, ktorá či už úmyselne, alebo nie obrala o druhú priečku chybným sčítaním časov. DHZ chcem opäť poďakovať starostovi a Oú za morálnu ale aj finančnú podporu a aj Ožďanskému obecebstvu, ktoré prišlo povzbudiť súťažiace družstvá.

/hasicska-sutaz-2012-dospeli.html

Súťaž Plameň

Dňa 18.05.2012 sa naši mladí hasiči zúčastnili okresného kola súťaže Plameň vo Veľkých Teriakovciach, kde obsadili pekné štvrté miesto.Konkurencia bola veľká, ani nie tak v počte družstiev ale vo vekovom rozdieli. Súťažilo sa v teórii, štafetovom behu a útoku CTIF, ktorý je veľmi náročný. Veliteľ DHZ Gabriel Kalina touto cestou ďakuje všetkým deťom za ich slušné správanie a za ich aktivitu.Tak isto patrí vďaka pánovi starostovi, že umožnil výjazd na túto súťaž a za zakúpenie pekných dresov pre deti.

/hasicska-sutaz-plamen-2012.html

 

 

 


 

Súťaže 2011

Výročná schôdza DHZ v Ožďanoch konaná 18.11.2011

Program:
1. úvod
2. Voľba delegáta na valné zhromaždenie DHZ
3. Oboznámenie o činnosti
4. Plány a návrhy na rok 2012
5. Príhovor hostí
6. Diskusia - záver

 

1. Privítanie všetkých prítomných , hlavne p. starostu Adriana Barta, sponzorov a delegáta p. Ing. Beracka

2. Voľba delegáta: rozdanie hlasovacích lístkov

3. Oboznámenie o činnosti: podľa prílohy

opravy
Dá sa povedať že uplynulý rok bol bohatý a pestrý čo sa týka opráv a údržby, či už techniky alebo priestorov. Takže to zhrniem do pár bodov.
Dňa 12.03.11 sa vykonalo premazanie CAS 25 a výmena kolesa na prívese PPS 12 z dôvodu defektu.
14.03.11 - vykonala sa nová montáž bateriek do CAS 25, ktoré nám zakúpil p. starosta, za čo mu ďakujeme a opravil sa maják, v ktorom nám vyhoreli žiarovky a zhorelo káblovanie pre nesprávne zapojenie bateriek pri ich montáži.
Na základe finančnej podpory zo strany p. starostu sa zakúpil druhý motor s obsahom 1500 cm3 , ktorý sa montoval od 13.04.11 až do 05.05.11. Kto tam nebol neuverí, koľko je za tým práce a nervov, vzhľadom na to že dá sa povedať skoro všetko sa muselo prerábať a prispôsobovať na kolene, pretože absolútne nič nepasovalo. Preto by som chcel spomenúť nasledovných členov a aj nie členov, ktorí tam strávili pekných pár hodín a poďakovať im za vytrvalú prácu. V prvom rade Galát Július, Hruška Slavo st., Varga Norbert, Simon Ladislav, Rézmúves Roland, Vojtech a Dominik, Gyuricsics Ladislav a Dósa Atilla. Aj keď sa nám podarilo výmenou motora zvýšiť o niečo jeho výkon, ešte stále nie sme konkurencie schopný.
Popri tejto výmene sa podarilo p. Hruškovi urobiť aj menšiu generálku kompresora a aj vzduchotechniky na CAS 25, za čo veľmi pekne ďakujeme.
15.10.11 - sa nám hlavne za pomoci p. starostu a Slavoja Hrušku, ktorí nám zakúpili materiál, trochu zreparovať a vymaľovať Hasičskú stanicu. Bola to drina, ale pri fajnom pikantnom guľáši, ktorý nám navaril Slavoj sme to zvládli a myslím si, že výsledok za to stojí.
Takže toľko k opravám.Zásahy

Náš známy alebo neznámy …..... sa nám postaral o zásahy pri vodojeme v celku len dva krát a to 12.02., a teraz v novembri.
03.04.11 - sme zasahovali pri vypaľovaní trávy za časťou Tehlovňa. Tento zásah bol náročný na terén a plochu zásahu.
11.06.11 - sme vyprosťovali uviaznuté osobné vozidlo z priekopy na konci dediny.

Výjazdy

Na základe požiadavky s OcÚ bol vykonaný výjazd k časti Síbukor, kde sa vykonalo vytiahnutie a čistenie studne a tak isto na podnet OcÚ sa čistili potrubia pod mostíkmi popri hlavnej ceste. Jeden krát nás požiadali naši mladí motokrosári o zaliatie motokrosovej trate, pre veľkú prašnosť.
Samozrejme výjazdy sa uskutočňovali ešte pri tréningoch na jednotlivé súťaže.


Akcie
07.04.11 prednáška v škôlke ako vždy – vydarená.
14.05.11 obvodná súťaž Rim. Brezovo..... čo ma potešilo boli dve veci. Prvé bolo to, že nás osobne prišiel podporiť aj starosta, čo bolo veľmi príjemné. Druhá vec bola tá, že sme mali dve družstvá dospelých. Ešte by bodli ženy. No uvidíme budúci rok. A čo sa týka výsledkov, ešte stále sme tam, že si ceníme dokončený útok. Už nie sme poslední, ale na prvé priečky máme hodne ďaleko.
Dňa 17.06.2011 sa DHZ Ožďany zúčastnili okresnej previerkovej súťaži Plameň vo Veľkých Teriakovciach. Za DHZ nastúpili dva súťažné družstvá a to v kategórií dievčat a v kategórii chlapcov. Dievčatá skončili bez konkurencie na prvom mieste a chlapci na treťom mieste. Chlapcom chýbalo dokopy 8 sekúnd na druhé miesto. Súťažilo sa v štafete 8 x 50 m, teória a CTIF útok.
Dňa 18.06.2011 sa dobrovoľní hasiči z Oždian zúčastnili nočnej súťaže v Rimavskom Brezove, ktorá začínala v čase 21.00 hod. Zúčastnilo sa 18 mužstiev z celého kraja. Atmosféra bola vynikajúca. Súťažilo sa v kategórií požiarny útok na sklápacie terče. Útok sa prevádzal dva krát. Umelé osvetlenie na motoroch bolo zakázané. Súťažilo sa len pri fakľovom osvetlení, ktoré bolo po celej súťažnej dráhe. Pri prvom útoku boli naši dobrovoľníci diskvalifikovaní pre nezapojenie (ne zašróbovanie) savíc. Ani po ráznom namietaní ( do vtedy ani jedno družstvo zapojenie na pevno nerobilo) rozhodcovia verdikt nezmenili. Pri druhom útoku sa polepšili a naše družstvo skončilo na peknom desiatom mieste. Návrat do Oždian bol ráno o pol štvrtej. Akcia bola vydarená a preto sa DHZ chce touto cestou poďakovať pánovi starostovi, že umožnil výjazd na túto súťaž a Slavojovi Hruškovi ďakujú za morálnu, technickú a hlavne finančnú výpomoc. Musím pripomenúť, že Slavoj nám zakúpil športové helmy a prúdnice.
16.07.11 sme sa ako spestrenie programov zúčastnili súťaže vo varení guľášu v Ožďanoch.
No a 28.08.11 sme zorganizovali námetové cvičenie, spojené s varením guľášu pre občanov a hostí a na záver disco zábavou. Musím sa priznať že mne osobne sa akcia veľmi páčila, aj napriek tomu že námetové bolo plánované v inom zložení. HaZZ v RS a ako aj RZP v RS nám odmietli účasť na cvičení a DHZ Čerenčany na poslednú chvíľu museli so smutných dôvodov odmietnuť účasť. Ale aj napriek tomu, musím pochváliť všetkých zúčastnených dobrovoľných hasičov, členov červeného kríža a ako aj civilných účastníkov za ich profesionálny prístup. Veď potlesk na záver akcie od miestnych obyvateľov hovorí za seba. Ďalšie ďakujem zas patrí p. starostovi za ústretovosť a nákup zásahových monteriek. Ešte treba 5 ks. A myslím si že latku sme postavili dosť vysoko, tak že sa máme čo obracať na budúci rok. Ostáva nám už len Štefanská zábava, ktorú ešte nemôžem komentovať.

3. Plány na rok 2012

Tak myslím si, že hlavne držať sa toho, čo už máme rozbehnuté, hlavne spoločenské akcie, námetové cvičenie, samozrejme zas o niečo lepšej kvalite, zúčastňovať sa súťaží a nie len obvodových a rozšírenie našich radov o mládež.
Mal by som jednu novinku aj keď nechcel by so predbiehať a hlavne nezakríknuť, ale OcÚ podal žiadosť o finančnú dotáciu s EU fondov pre náš zbor. Nebudem hovoriť o akú čiastku ide, ale keby to vyšlo dovolím si tvrdiť, že by sme znovu patrili či už v športe, alebo zásahovej technike k špičke. Preto sa chcem týmto poďakovať Janke Strapkovej za jej úsilie.

Týmto by som uzavrel môj monológ a poprosím o pár slov pána starostu, hosťa.


4.Diskusia:
- Slavoj Hruška predniesol návrh rozpočtu na rok 2012 p. starostovi

 


 Okresná súťaž Plameň

Dňa 17.06.2011 sa DhZ Ožďany zúčastnili okresnej previerkovej súťaži Plameň vo Veľkých Teriakovciach. Za DhZ nastúpili dva súťažné družstvá a to v kategórií dievčat a v kategórii chlapcov. Dievčatá skončili bez konkurencie na prvom mieste a chlapci na treťom mieste. Chlapcom chýbalo dokopy 8 sekúnd na druhé miesto. Súťažilo sa v štafete 8 x 50 m, teória a CTIF útok.

index.php?id_menu=64878


Nočná súťaž Rimavské Brezovo

Dňa 18.06.2011 sa dobrovoľní hasiči z Oždian zúčastnili nočnej súťaže v Rimavskom Brezove, ktorá začínala v čase 21.00 hod. Zúčastnilo sa 18 mužstiev z celého kraja. Atmosféra bola vynikajúca. Súťažilo sa v kategórií požiarny útok na sklápacie terče. Útok sa prevádzal dva krát. Umelé osvetlenie na motoroch bolo zakázané. Súťažilo sa len pri fakľovom osvetlení, ktoré bolo po celej súťažnej dráhe. Pri prvom útoku boli naši dobrovoľníci diskvalifikovaní pre nezapojenie (nezašróbovanie) savíc. Ani po ráznom namietaní ( do vtedy ani jedno družstvo zapojenie na pevno nerobilo) rozhodcovia verdikt nezmenili. Pri druhom útoku sa polepšili a naše družstvo skončilo na peknom desiatom mieste. Návrat do Oždian bol ráno o pol štvrtej. Akcia bola vydarená a preto sa DhZ chce touto cestou poďakovať pánovi starostovi, že umožnil výjazd na túto súťaž a Slavojovi Hruškovi ďakujú za morálnu, technickú a finančnú výpomoc.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka